مكانی برای آپلود رایگان فایل های شما      مكانی برای آپلود رایگان فایل های شما

سوالات آزمون ارشد فراگیر پیام نور

منابع آزمون اشد،دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد،پذیرش دانشجوی ارشد بدون کنکور،دانلود سوالات ارشد،آخرین اخبار کنکور ارشد،نتایج ارشد رشته،دفترچه کارشناسی ارشد، سوالات ارشد سراسری، کارشناسی ارشد رشته، آزمون ارشد، konkor arshad، نمونه سوالات ارشد، دانلود نمونه سوالات ارشد، نمونه سوال ارشد، ارشد، سوالات سالهای گذشته ارشد، سوالات سالهای قبل، سوالات گذشته، دانلود کلید سال88، دانلود سوالات با پاسخنامه، سوالات با کلید، سوالات کارشناسی ارشد، رشته کارشناسی ارشد، سوالات آزمون استخدامی،سوالات عمومی آزمون اس

رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 90 را بشناسید

 

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران کلیه گرایش­ها آقای یوسف غفاری

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کلیه گرایش­ها آقای محمد مهدی چیتگرها

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایشهای­ سیستمهای تعلیق و مکاترونیک آقای حسین مرادیان

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی خانم الهام عربی

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا آقای توحید شفیع زاده

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش تجارت بین الملل آقای محمد دانش پژوه

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی آقای حمید هاشمی

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش گیاهی آقای مسلم دوست محمدی

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک آقای هیمن عشایری

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش جانوری خانم مریم کشاورز

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت آقای سید حامد حاجی سیدی

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته کشاورزی- زراعت آقای کیوان پور حسینی

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست خانم بهاره غفوری

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی خانم سارا احمدی

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی خانم هاله نوری

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی آقای میثم قاسمی قهاره

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی-نفت  آقای محسن عزتی

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 1- مدیریت آموزشی آقای هومن دوستی حاجی آبادی

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی -توسعه روستایی آقای میلاد رستمی

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور آقای میثم مولایی

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی – دیپلماسی آقای محمد رضایی

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و الهیات خانم پریسا عسگری

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران آقای امیر رضا طبخی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- طراحی کابردی، بیومکانیک و سازه خودرو آقای حسین مرادیان

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – کنترل آقای داود رضایی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری آقای یونس پشمکی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 1 - تاریخ وفلسفه خانم زهره آزاده رنجبر

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 1 خانم ناهید علیزاده برجی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 2 خانم نرجس لاری

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 3 خانم سیده مریم فلاحی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهعلوم سیاسی آقای محسن عزیزی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهعلوم سیاسی- روابط بین الملل آقای عیسی مرادی افرایلی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهمدیریت پروژه – ساخت خانم آسیه حاجی زاده

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهعلوم اجتماعی – توسعه آقای خالد جاذبی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهعلوم اجتماعی - گردشگری خانم مونا خورشیدی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهحقوق - تجارت بین الملل خانم نیکی نوذری

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته کشاورزی - حشره شناسی خانم فاطمه عبد الاحدی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهکشاورزی -  زراعت خانم فائزه شادالوئی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهکشاورزی - علوم دامی آقای عبدالله رضا قلی وند

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهکشاورزی -  بیوتکنولوژی رزگار سیدرحمانی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی آقای احسان طالب نیا

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته شهرسازی - برنامه ریزی شهری آقای مصطفی توانا

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور آقای محمد جان بزرگی

رتبه 2 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته محیط زیست آقای ایمان فاتحی

رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی خانم نگین باقری

رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی آقای حسین مرادیان

رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش مالکیت فکری آقای حسین جواهری محمدی

رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی خانم فکنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مجتهدی

رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش تجارت بین الملل آقای سروش توانگر

رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش  بین الملل زهره موحد

رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی خانم فرشته قمبری

رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 2 خانم سمیرا راهپیما

رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهکشاورزی – بیوتکنولوژی ]قای مهدی قربانی

رتبه 3 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهمدیریت پروژه – ساخت آقای صادق بینا

رتبه 4 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 1 - تحقیقات خانم الهه رویینی

رتبه 4 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 1- تکنولوژی آموزشی آقای احمد رنجبریان

رتبه 4 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش  دولتی خانم نفیسه پاریاب

رتبه 4 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهحقوق گرایش تجارت بین الملل آقای سعید رستمعلی زاده

رتبه 4 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا وجرم شناسی خانم هاجر قلی پور

رتبه 5 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته MBA آقای سید مجتبی مروج

رتبه 5 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی خانم نجمه شفیعی

رتبه 5 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی خانم فرزانه حسنی اردکانی

رتبه 6 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی آقای محمد سعید ساجدی

رتبه 6 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت آقای میلاد عیسی خانی زکریا

رتبه 7 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش عمومی خانم نسرین رادین مهر

رتبه 7 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک خانم منا محب نیا

رتبه 8 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی آقای امیر رودی

نویسنده : م.ف : ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٦
محبوب کن - فیس نما
Comments نظرات () لینک دائم